مرور محصولات بر اساس...

پارامترهای قابل انتخاب

دسته بندی ها
پر بازدیدترین محصولات
20F001N
61,100 ریال
آردوینو مگا 2560 - Genuino MEGA R3
لطفاً تماس بگیرید
آردوینو لئوناردو
لطفاً تماس بگیرید
AM2305
3,196,100 ریال

مقاومت کربني 1206

مقاومت یک عنصر الکتریکی دو پایه است که مطابق قانون اهم هنگامی که جریان الکتریکی از آن عبور کند بین پایه‌هایش اختلاف ولتاژ ایجاد میشود. شدت جریان عبوری از یک مقاومت رابطه مستقیمی با ولتا‍‍‍‍ژ دو سر مقاومت دارد. این رابطه توسط قانون اهم نمایش داده می شود:

در این معادله

است. نسبت ولتاژی عبوری از دو سر مقاومت به شدت جریان مدار، میزان مقاومت نامیده می شود و این میزان در مقاومت های معمولی که با درجه هایشان کار می کنند می تواند ثابت (مستقل از ولتاژ) در نظر گرفته شود.

مقاومت ها اجزای عمده مدارهای الکترونیکی، و بسیار کاربردی در تجهیزات الکترونیکی هستند. مقاومت های کاربردی می تواند از ترکیبات و لایه های متفاوت وهمچنین از سیم مقاومتی (سیمی که از جنس آلیاژی با مقاومت بالا مانند آلیاژ نیکل و کروم باشد) ساخته شوند. مقاومت ها در داخل تراشه ها هم عمل می کنند. به خصوص در دستگاه های آنالوگ، که مقاومت ها می توانند با مدار چاپی و مدار ترکیبی متحد شوند.

 

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

0 (1206)

(1206) مقاومت کربني صفر اهم سايز

0.03(1206)1%

%1 (1206) مقاومت کربني 0.03 اهم سايز

0.1 (1206)1%

%1 (1206) مقاومت کربني 0.1 اهم سايز

0.2 (1206)1%

%1 (1206) مقاومت کربني 0.2 اهم سايز

0.33(1206)1%

%1 (1206) مقاومت کربني 0.33 اهم سايز

1 (1206)

(1206) مقاومت کربني 1 اهم سايز

1 (1206)1%

%1 (1206) مقاومت کربني 1 اهم سايز

1.07K(1206)%

%1 (1206) مقاومت کربني 1.07 کیلو اهم سايز

1.2K (1206)

(1206) مقاومت کربني 1.2 کیلو اهم سايز

1.2M (1206)

(1206) مقاومت کربني 1.2 مگا اهم سايز

1.5K (1206)

(1206) مقاومت کربني 1.5 کیلو اهم سايز

1.5K (1206) 1%

%1 (1206) مقاومت کربني 1.5 کیلو اهم سايز

1.5M (1206)

(1206) مقاومت کربني 1.5 مگا اهم سايز

1.5M (1206) 1%

(1206) مقاومت کربني 1.5 مگا اهم %1 سايز
قیمت: 800 ریال

1.8 (1206)

(1206) مقاومت کربني 1.8اهم سايز

1.8K (1206)

(1206) مقاومت کربني 1.8 کیلو اهم سايز

10 (1206)

(1206) مقاومت کربني 10 اهم سايز

10 (1206) 1%

%1 (1206) مقاومت کربني 10 اهم سايز

100 (1206)

(1206) مقاومت کربني 100 اهم سايز

100 (1206) 1%

%1 (1206) مقاومت کربني 100 اهم سايز

100K (1206)

(1206) مقاومت کربني 100 کیلو اهم سايز

100K (1206) 1%

(1206) مقاومت کربني 100 کيلو اهم %1 سايز

10K (1206)

(1206) مقاومت کربني 10 کیلو اهم سايز

10K (1206)1%

%1 (1206) مقاومت کربني 10 کیلو اهم سايز

10M (1206)

(1206) مقاومت کربني 10 مگا اهم سايز

118K (1206)

(1206) مقاومت کربني 118 کیلو اهم سايز

12 (1206)

(1206) مقاومت کربني 12 اهم سايز

120 (1206)

(1206) مقاومت کربني 120 اهم سايز