مرور محصولات بر اساس...

پارامترهای قابل انتخاب

دسته بندی ها
پر بازدیدترین محصولات
20F001N
61,100 ریال
آردوینو مگا 2560 - Genuino MEGA R3
لطفاً تماس بگیرید
آردوینو لئوناردو
لطفاً تماس بگیرید
AM2305
3,196,100 ریال

مقاومت کربني 0603

مقاومت یک عنصر الکتریکی دو پایه است که مطابق قانون اهم هنگامی که جریان الکتریکی از آن عبور کند بین پایه‌هایش اختلاف ولتاژ ایجاد میشود. شدت جریان عبوری از یک مقاومت رابطه مستقیمی با ولتا‍‍‍‍ژ دو سر مقاومت دارد. این رابطه توسط قانون اهم نمایش داده می شود:

در این معادله

است. نسبت ولتاژی عبوری از دو سر مقاومت به شدت جریان مدار، میزان مقاومت نامیده می شود و این میزان در مقاومت های معمولی که با درجه هایشان کار می کنند می تواند ثابت (مستقل از ولتاژ) در نظر گرفته شود.

مقاومت ها اجزای عمده مدارهای الکترونیکی، و بسیار کاربردی در تجهیزات الکترونیکی هستند. مقاومت های کاربردی می تواند از ترکیبات و لایه های متفاوت وهمچنین از سیم مقاومتی (سیمی که از جنس آلیاژی با مقاومت بالا مانند آلیاژ نیکل و کروم باشد) ساخته شوند. مقاومت ها در داخل تراشه ها هم عمل می کنند. به خصوص در دستگاه های آنالوگ، که مقاومت ها می توانند با مدار چاپی و مدار ترکیبی متحد شوند.

 

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

0 (0603)

(0603) مقاومت کربني 0 اهم سايز

1.5K (0603)

(0603) مقاومت کربنى 1.5 كيلو اهم سايز

1.6K (0603) 1%

(0603) مقاومت کربني 1.6 كيلو اهم سايز
قیمت: 300 ریال

10 (0603)

(0603) مقاومت کربني 10 اهم سايز

100 (0603)

(0603) مقاومت کربني 100 اهم سايز

100 (0603) 1%

(0603) مقاومت کربني 100 اهم %1 سايز

100K (0603)

(0603) مقاومت کربني 100 کيلو اهم سايز

10K (0603)

(0603) مقاومت کربني 10 کيلو اهم سايز

10K (0603) 1%

(0603) مقاومت کربني 10 كيلو اهم %1 سايز

110K (0603) 1%

(0603) مقاومت کربني 110 كيلو اهم %1 سايز
قیمت: 2,900 ریال

120 (0603) 1%

(0603) مقاومت کربني 120 اهم %1 سايز
قیمت: 1,500 ریال

12K (0603)

(0603) مقاومت کربني 12 کيلو اهم سايز

130K (0603) 1%

(0603) مقاومت کربني 130 كيلو اهم %1 سايز
قیمت: 300 ریال

150 (0603)

(0603) مقاومت کربني 150 اهم سايز

154K (0603) 1%

(0603) مقاومت کربني 154 كيلو اهم %1 سايز
قیمت: 300 ریال

15K (0603)

(0603) مقاومت کربني 15 كيلو اهم سايز

160K (0603) 1%

(0603) مقاومت کربني 160 كيلو اهم %1 سايز
قیمت: 300 ریال

188R71C104K

مقاومت سراميكي 16 ولت 100 نانو فاراد

188R71H103K

مقاومت سراميكي 50 ولت 10 نانو فاراد

18K (0603) 1%

(0603) مقاومت کربني 18 كيلو اهم %1 سايز
قیمت: 2,900 ریال

1K (0603)

(0603) مقاومت کربني 1 كيلو اهم سايز

1K (0603) 1%

(0603) مقاومت کربني 1 كيلو اهم %1 سايز

1M (0603)

(0603) مقاومت کربني 1 مگا اهم سايز

1M (0603) 1%

(0603) مقاومت کربني 1 مگا اهم %1 سايز

2.2K (0603)

(0603) مقاومت کربني 2.2 كيلو اهم سايز

2.7K (0603)

(0603) مقاومت کربني 2.7 کيلو اهم سايز

20 (0603) 1%

(0603) مقاومت کربني 20 اهم %1 سايز
قیمت: 1,500 ریال

200K (0603) 1%

(0603) مقاومت کربني 200 كيلو اهم %1 سايز
قیمت: 300 ریال