مرور محصولات بر اساس...

پارامترهای قابل انتخاب

دسته بندی ها
پر بازدیدترین محصولات
2CL75
36,930 ریال
آردوینو مگا 2560 - Genuino MEGA R3
لطفاً تماس بگیرید
Raspberry Pi
45,000,000 ریال
20F001N
72,270 ریال

مقاومت کربني 1/8 وات

مقاومت یک عنصر الکتریکی دو پایه است که مطابق قانون اهم هنگامی که جریان الکتریکی از آن عبور کند بین پایه‌هایش اختلاف ولتاژ ایجاد میشود. شدت جریان عبوری از یک مقاومت رابطه مستقیمی با ولتا‍‍‍‍ژ دو سر مقاومت دارد. این رابطه توسط قانون اهم نمایش داده می شود:

در این معادله

است. نسبت ولتاژی عبوری از دو سر مقاومت به شدت جریان مدار، میزان مقاومت نامیده می شود و این میزان در مقاومت های معمولی که با درجه هایشان کار می کنند می تواند ثابت (مستقل از ولتاژ) در نظر گرفته شود.

مقاومت ها اجزای عمده مدارهای الکترونیکی، و بسیار کاربردی در تجهیزات الکترونیکی هستند. مقاومت های کاربردی می تواند از ترکیبات و لایه های متفاوت وهمچنین از سیم مقاومتی (سیمی که از جنس آلیاژی با مقاومت بالا مانند آلیاژ نیکل و کروم باشد) ساخته شوند. مقاومت ها در داخل تراشه ها هم عمل می کنند. به خصوص در دستگاه های آنالوگ، که مقاومت ها می توانند با مدار چاپی و مدار ترکیبی متحد شوند.

 

مقاومت کربني 1/8 وات

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

0 1/8W

مقاومت 5% کربني 0 اهم 1/8 وات

1 1/8W

مقاومت 5% کربني 1 اهم 1/8 وات

1.2 1/8W

مقاومت 5% کربني 1.2 اهم 1/8 وات

1.2K 1/8W

مقاومت 5% کربني 1.2 کيلو اهم 1/8 وات

1.2M 1/8W

مقاومت 5% کربني 1.2 مگا اهم 1/8 وات

1.5K 1/8W

مقاومت 5% کربني 1.5 کيلو اهم 1/8 وات

1.5M 1/8W

مقاومت 5% کربني 1.5 مگا اهم 1/8 وات

1.8K 1/8W

مقاومت 5% کربني 1.8 کيلو اهم 1/8 وات

1.8M 1/8W

مقاومت 5% کربني 1.8 مگا اهم 1/8 وات

10 1/8W

مقاومت 5% کربني 10 اهم 1/8 وات

100 1/8W

مقاومت 5% کربني 100 اهم 1/8 وات

100K 1/8W

مقاومت 5% کربني 100 کيلو اهم 1/8 وات

10K 1/8W

مقاومت 5% کربني 10 کيلو اهم 1/8 وات

10M 1/8W

مقاومت 5% کربني 10 مگا اهم 1/8 وات
قیمت: 300 ریال

12 1/8W

مقاومت 5% کربني 12 اهم 1/8 وات

120 1/8W

مقاومت 5% کربني 120 اهم 1/8 وات

120K 1/8W

مقاومت 5% کربني 120 کيلو اهم 1/8 وات

12K 1/8W

مقاومت 5% کربني 12 کيلو اهم 1/8 وات

15 1/8W

مقاومت 5% کربني 15 اهم 1/8 وات

150 1/8W

مقاومت 5% کربني 150 اهم 1/8 وات

150K 1/8W

مقاومت 5% کربني 150 کيلو اهم 1/8 وات

15K 1/8W

مقاومت 5% کربني 15 کيلو اهم 1/8 وات

18 1/8W

مقاومت 5% کربني 18 اهم 1/8 وات

180 1/8W

مقاومت 5% کربني 180 اهم 1/8 وات

180K 1/8W

مقاومت 5% کربني 180 کيلو اهم 1/8 وات

18K 1/8W

مقاومت 5% کربني 18 کيلو اهم 1/8 وات

1K 1/8W

مقاومت 5% کربني 1 کيلو اهم 1/8 وات

1M 1/8W

مقاومت 5% کربني 1 مگا اهم 1/8 وات