دسته بندی ها
پر بازدیدترین محصولات
2CL75
36,930 ریال
آردوینو مگا 2560 - Genuino MEGA R3
لطفاً تماس بگیرید
Raspberry Pi
45,000,000 ریال
20F001N
72,270 ریال
مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

AFG-2005

فانكشن ژنراتور قابل برنامه ريزي از 100 ميلي هرتز تا 5 مگاهرتز ديجيتال

AFG-2012

فانكشن ژنراتور قابل برنامه ريزي از 100 ميلي هرتز تا 12 مگاهرتز ديجيتال

AFG-2025

فانكشن ژنراتور قابل برنامه ريزي از 100 ميلي هرتز تا 25 مگاهرتز ديجيتال

AFG-2105

سوئيپ فانكشن ژنراتور قابل برنامه ريزي از 100 ميلي هرتز تا 5 مگاهرتز ديجيتال

AFG-2112

سوئيپ فانكشن ژنراتور قابل برنامه ريزي از 100 ميلي هرتز تا 12 مگاهرتز ديجيتال

AFG-2125

سوئيپ فانكشن ژنراتور قابل برنامه ريزي از 100 ميلي هرتز تا 25 مگاهرتز ديجيتال

AFG-2225

سوئيپ فانكشن ژنراتور قابل برنامه ريزي از 1 ميكرو هرتز تا 25 مگاهرتز ديجيتال

AFG-3051

سوئيپ فانكشن ژنراتور سينتي سايزري و قابل برنامه ريزي از 1 ميكرو هرتز تا 50 مگاهرتز ديجيتال

AFG-3081

سوئيپ فانكشن ژنراتور سينتي سايزري و قابل برنامه ريزي از 1 ميكرو هرتز تا 80 مگاهرتز ديجيتال

DG1022

فانکشن ژنراتور 20 مگاهرتز 2 کانال

DG1032Z

فانکشن ژنراتور 30 مگاهرتز 2 کانال

DG1062Z

فانکشن ژنراتور 60 مگاهرتز 2 کانال

DG4102

فانکشن ژنراتور 100 مگا هرتز 2 کانال

DG4162

فانکشن ژنراتور 150 مگاهرتز 2 کانال

FG-102

فانكشن ژنراتور سینتی سایزری از 0/5 هرتز تا 10 مگاهرتز دیجیتال

FG-72

فانكشن ژنراتور سینتی سایزری از 0/5 هرتز تا 7 مگاهرتز دیجیتال

GFG-8015G

فانکشن ژنراتور از 0.2 هرتز تا 2 مگاهرتز آنالوگ

GFG-8020H

فانکشن ژنراتور از 0.2 هرتز تا 2 مگاهرتز دیجیتال

HDG2002B

فانکشن ژنراتور 5 مگا هرتز 2 کانال

HDG2012B

فانکشن ژنراتور 10 مگا هرتز 2 کانال

HDG2022B

فانکشن ژنراتور ,20 مگا هرتز 2 کانال

MFG-2105

سوئيپ فانكشن ژنراتور سينتي سايزري از 40 ميلي هرتز تا 5 مگاهرتز ديجيتال

MFG-2110

سوئيپ فانكشن ژنراتور سينتي سايزري از 40 ميلي هرتز تا 10 مگاهرتز ديجيتال

MFG-2120

سوئيپ فانكشن ژنراتور سينتي سايزري از 40 ميلي هرتز تا 20 مگاهرتز ديجيتال

MFG-2205P

سوئيپ فانكشن ژنراتور سينتي سايزري و قابل برنامه ريزي از 40 ميلي هرتز تا 5 مگاهرتز ديجيتال

MFG-2210P

سوئيپ فانكشن ژنراتور سينتي سايزري و قابل برنامه ريزي از 40 ميلي هرتز تا 10 مگاهرتز ديجيتال

MFG-2215P

سوئيپ فانكشن ژنراتور سينتي سايزري و قابل برنامه ريزي از 40 ميلي هرتز تا 15 مگاهرتز ديجيتال

MFG-2220P

سوئيپ فانكشن ژنراتور سينتي سايزري و قابل برنامه ريزي از 40 ميلي هرتز تا 20 مگاهرتز ديجيتال