دسته بندی ها
پر بازدیدترین محصولات
2CL75
36,930 ریال
آردوینو مگا 2560 - Genuino MEGA R3
لطفاً تماس بگیرید
Raspberry Pi
45,000,000 ریال
20F001N
72,270 ریال

انواع مقاومت ها - Resistors

مقاومت یک عنصر الکتریکی دو پایه است که مطابق قانون اهم هنگامی که جریان الکتریکی از آن عبور کند بین پایه‌هایش اختلاف ولتاژ ایجاد می شود. شدت جریان عبوری از یک مقاومت رابطه مستقیمی با ولتا‍‍‍‍ژ دو سر مقاومت دارد. این رابطه توسط قانون اهم نمایش داده می شود:

I = \frac{V}{R}

در این معادله

است. نسبت ولتاژی عبوری از دو سر مقاومت به شدت جریان مدار، میزان مقاومت نامیده می شود و این میزان در مقاومت های معمولی که با درجه هایشان کار می کنند می تواند ثابت (مستقل از ولتاژ) در نظر گرفته شود.

مقاومت ها اجزای عمده مدارهای الکترونیکی، و بسیار کاربردی در تجهیزات الکترونیکی هستند. مقاومت های کاربردی می تواند از ترکیبات و لایه های متفاوت وهمچنین از سیم مقاومتی (سیمی که از جنس آلیاژی با مقاومت بالا مانند آلیاژ نیکل و کروم باشد) ساخته شوند. مقاومت ها در داخل تراشه ها هم عمل می کنند. به خصوص در دستگاه های آنالوگ، که مقاومت ها می توانند با مدار چاپی و مدار ترکیبی متحد شوند.

انواع مقاومت ها - Resistors

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)
0 1/8W
مقاومت 5% کربني 0 اهم 1/8 وات

0 1/8W

770 ریال
1 1/8W
مقاومت 5% کربني 1 اهم 1/8 وات

1 1/8W

590 ریال
1.2 1/8W
مقاومت 5% کربني 1.2 اهم 1/8 وات

1.2 1/8W

590 ریال
1.2K 1/8W
مقاومت 5% کربني 1.2 کيلو اهم 1/8 وات

1.2K 1/8W

590 ریال
1.2M 1/8W
مقاومت 5% کربني 1.2 مگا اهم 1/8 وات

1.2M 1/8W

590 ریال
1.5K 1/8W
مقاومت 5% کربني 1.5 کيلو اهم 1/8 وات

1.5K 1/8W

590 ریال
1.5M 1/8W
مقاومت 5% کربني 1.5 مگا اهم 1/8 وات

1.5M 1/8W

530 ریال
1.8K 1/8W
مقاومت 5% کربني 1.8 کيلو اهم 1/8 وات

1.8K 1/8W

590 ریال
1.8M 1/8W
مقاومت 5% کربني 1.8 مگا اهم 1/8 وات

1.8M 1/8W

590 ریال
10 1/8W
مقاومت 5% کربني 10 اهم 1/8 وات

10 1/8W

420 ریال
100 1/8W
مقاومت 5% کربني 100 اهم 1/8 وات

100 1/8W

420 ریال
100K 1/8W
مقاومت 5% کربني 100 کيلو اهم 1/8 وات

100K 1/8W

420 ریال
10K 1/8W
مقاومت 5% کربني 10 کيلو اهم 1/8 وات

10K 1/8W

420 ریال
10M 1/8W
مقاومت 5% کربني 10 مگا اهم 1/8 وات

10M 1/8W

300 ریال
12 1/8W
مقاومت 5% کربني 12 اهم 1/8 وات

12 1/8W

530 ریال
120 1/8W
مقاومت 5% کربني 120 اهم 1/8 وات

120 1/8W

590 ریال
120K 1/8W
مقاومت 5% کربني 120 کيلو اهم 1/8 وات

120K 1/8W

590 ریال
12K 1/8W
مقاومت 5% کربني 12 کيلو اهم 1/8 وات

12K 1/8W

420 ریال
15 1/8W
مقاومت 5% کربني 15 اهم 1/8 وات

15 1/8W

590 ریال
150 1/8W
مقاومت 5% کربني 150 اهم 1/8 وات

150 1/8W

420 ریال
150K 1/8W
مقاومت 5% کربني 150 کيلو اهم 1/8 وات

150K 1/8W

420 ریال
15K 1/8W
مقاومت 5% کربني 15 کيلو اهم 1/8 وات

15K 1/8W

590 ریال
18 1/8W
مقاومت 5% کربني 18 اهم 1/8 وات

18 1/8W

590 ریال
180 1/8W
مقاومت 5% کربني 180 اهم 1/8 وات

180 1/8W

530 ریال
180K 1/8W
مقاومت 5% کربني 180 کيلو اهم 1/8 وات

180K 1/8W

590 ریال
18K 1/8W
مقاومت 5% کربني 18 کيلو اهم 1/8 وات

18K 1/8W

420 ریال
1K 1/8W
مقاومت 5% کربني 1 کيلو اهم 1/8 وات

1K 1/8W

420 ریال
1M 1/8W
مقاومت 5% کربني 1 مگا اهم 1/8 وات

1M 1/8W

590 ریال