مرور محصولات بر اساس...

پارامترهای قابل انتخاب

دسته بندی ها
پر بازدیدترین محصولات
20F001N
61,100 ریال
آردوینو مگا 2560 - Genuino MEGA R3
لطفاً تماس بگیرید
آردوینو لئوناردو
لطفاً تماس بگیرید
AM2305
3,196,100 ریال

مقاومت فيلمي دقيق فلزي

مقاومت یک عنصر الکتریکی دو پایه است که مطابق قانون اهم هنگامی که جریان الکتریکی از آن عبور کند بین پایه‌هایش اختلاف ولتاژ ایجاد میشود. شدت جریان عبوری از یک مقاومت رابطه مستقیمی با ولتا‍‍‍‍ژ دو سر مقاومت دارد. این رابطه توسط قانون اهم نمایش داده می شود:

در این معادله

است. نسبت ولتاژی عبوری از دو سر مقاومت به شدت جریان مدار، میزان مقاومت نامیده می شود و این میزان در مقاومت های معمولی که با درجه هایشان کار می کنند می تواند ثابت (مستقل از ولتاژ) در نظر گرفته شود.

مقاومت ها اجزای عمده مدارهای الکترونیکی، و بسیار کاربردی در تجهیزات الکترونیکی هستند. مقاومت های کاربردی می تواند از ترکیبات و لایه های متفاوت وهمچنین از سیم مقاومتی (سیمی که از جنس آلیاژی با مقاومت بالا مانند آلیاژ نیکل و کروم باشد) ساخته شوند. مقاومت ها در داخل تراشه ها هم عمل می کنند. به خصوص در دستگاه های آنالوگ، که مقاومت ها می توانند با مدار چاپی و مدار ترکیبی متحد شوند.

 

مقاومت فيلمي دقيق فلزي

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

0.01 1W 1%

مقاومت دقيق متال فيلم %1 0.01 اهم 1 وات

0.01 2W 1%

مقاومت دقيق متال فيلم %1 0.01 اهم 2 وات

0.01 3W 1%

مقاومت دقيق متال فيلم %1 0.01 اهم 3 وات

0.1 3W 1%

مقاومت دقيق متال فيلم %1 0.1 اهم 3 وات

0.2 3W 1%

مقاومت دقيق متال فيلم %1 0.2 اهم 3 وات

0.5 2W 1%

مقاومت کربنى %1 0.5 اهم 2 وات

1 1/4W 1%

مقاومت کربنى %1 1 اهم 1.4 وات

1.24K 0.1%

مقاومت %0.1دقيق متال فيلم 1.24کيلواهم1/4وات

1.8K 1/4W 1%

مقاومت کربني %1 1.8 کيلو اهم 1/4 وات

100 1/4W 1%

مقاومت کربنى %1 100 اهم 1/4 وات

100K 1/4W 1%

مقاومت کربني %1 100 كيلو اهم 1/4 وات

10K 1/4W 0.1%

مقاومت کربنى %0.1 10 كيلو اهم 1/4 وات

10K 1/4W 1%

مقاومت %1 دقيق متال فيلم 10 کيلو اهم 1/4 وات
قیمت: 1,200 ریال

10K 2W 0.1%

مقاومت کربنى %0.1 10 كيلو اهم 2 وات

1K 1/4W 1%

مقاومت کربني %1 1 كيلو اهم 1/4 وات

1M 1/4W 1%

مقاومت کربنى %1 ا مگا اهم 1/4 وات

1M 1/2W 1%

مقاومت %1 دقيق متال فيلم 1 مگا اهم 1/2 وات
قیمت: 8,700 ریال

1M1007FE

مقاومت %1 1 گيگا اهم 0.5 وات
قیمت: 25,924,000 ریال

1M1008FE

مقاومت %1 10 گيگا اهم 0.5 وات

1M1009FE

مقاومت %5 100 گيگا اهم 0.5 وات
قیمت: 28,804,400 ریال

2.2K 1/4W 1%

مقاومت کربنى %1 2.2 كيلو اهم 1/4 وات

2.7K 1/4W 1%

مقاومت کربني %1 2.7 كيلو اهم 1/4 وات

20 1/4W 1%

مقاومت کربنى %1 20 اهم 1/4 وات

200 1/4W 0.5%

مقاومت کربنى %0.5 200 اهم 1/4 وات

20K 1/4W 1%

مقاومت کربني %1 20 كيلو اهم 1/4 وات

22 1/4W 1%

مقاومت کربنى %1 22 اهم 1/4 وات

220 1/4W 1%

مقاومت کربنى %1 220 اهم 1/4 وات

27 2W 1%

مقاومت کربنى %1 27 اهم 2 وات