مرور محصولات بر اساس...

پارامترهای قابل انتخاب

پر بازدیدترین محصولات
2CL75
36,930 ریال
آردوینو مگا 2560 - Genuino MEGA R3
لطفاً تماس بگیرید
Raspberry Pi
45,000,000 ریال
20F001N
72,270 ریال

CPLD

Complex Programmable Logic Device (CPLD)  ترکیبی از یک آرایه برنامه ریزی AND/OR  است و یک انباشته ای ازmacrocell ها است. آرایه AND/OR  قابل برنامه ریزی مجدد است و بسیاری از توابع منطقی را می تواند انجام دهدmacrocells .ها بلوک های عملکردی است که منطق ترکیبی یا پی در پی را اجرا می کنند.

CPLDها توابع خوبی را در طراحی سیستم ها بسته به قابلیت هایی که دارند ارائه می کنند. Xilinx راه حل های موثری را بر اساس نیازهای  طراحان CPLD معرفی کرده است. و اگر نیاز به low-power و high-performance دارید Xilinx خانواده CPLD را برای طراحان  پیشنهاد می کند.

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

A54SX08-3TQ144

CPLD-G:12000 I/O:113 CELL:256

ATF1504AS-10JI68

CPLD - Complex Programmable Logic Devices ASI

ATF1508AS-10QU100

CPLD-G:3000 I/O:72 CELL:128

ATF750CL-15PC

http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/vi

EP1K100QC208-1N

http://www.altera.com/literature/ds/archives

EP1K30QC208-3N

Complex Programmable Logic Devices (CPLD )
قیمت: 6,499,000 ریال

EP1K30TC144-3N

CPLD-G:30000 I/O:102 CELL:1728

EP1K30TC144-3N

CPLD-G:30000 I/O:102 CELL:1728

EP1K30TI144-2

CPLD-G:30000 I/O:102 CELL:1728

EP1K50TC144-2N

Complex Programmable Logic Devices (CPLD )
قیمت: 2,664,500 ریال

EP1K50TC144-3N

http://www.mouser.com/ds/2/591/acex-471215.pd

EPM1270T144A5N

Complex Programmable Logic Devices (CPLD )
قیمت: 15,626,400 ریال

EPM1270T144I3N

Complex Programmable Logic Devices (CPLD )
قیمت: 19,983,100 ریال

EPM1270T144I3N

CPLD - Complex Programmable Logic Devices CPL

EPM1270T144I5N

CPLD - Complex Programmable Logic Devices CPL

EPM1270T144I5N

Complex Programmable Logic Devices (CPLD )
قیمت: 1,620,300 ریال

EPM240GT100C5N

CPLD-G:8192 I/O:80 CELL:192

EPM240T100C5N

http://www.wvshare.com/datasheet/Altera_PDF/M

EPM240T100I5N

CPLD-G:8192 I/O:80 CELL:76

EPM3032ATC44-10N

http://www.altera.com/literature/ds/m3000a.pd

EPM3064ALC44-4N

Complex Programmable Logic Devices (CPLD )
قیمت: 670,500 ریال

EPM3064ATC100-10

CPLD-G:1250 I/O:66 CELL:64

EPM3064ATC100-7N

http://www.mouser.com/ds/2/591/m3000a-472060.

EPM3064ATC44-10N

CPLD-G:1250 I/O:66 CELL:64

EPM3256ATC144-10N

CPLD-G:5000 I/0:161 CELL:256

EPM5032PI-25

CPLD-G:5000 I/O:16 CELL:32

EPM570T100A5N

Complex Programmable Logic Devices (CPLD )
قیمت: 10,981,700 ریال