مرور محصولات بر اساس...

پارامترهای قابل انتخاب

پر بازدیدترین محصولات
20F001N
61,100 ریال
آردوینو مگا 2560 - Genuino MEGA R3
لطفاً تماس بگیرید
آردوینو لئوناردو
لطفاً تماس بگیرید
AM2305
3,196,100 ریال

CPLD

Complex Programmable Logic Device (CPLD)  ترکیبی از یک آرایه برنامه ریزی AND/OR  است و یک انباشته ای ازmacrocell ها است. آرایه AND/OR  قابل برنامه ریزی مجدد است و بسیاری از توابع منطقی را می تواند انجام دهدmacrocells .ها بلوک های عملکردی است که منطق ترکیبی یا پی در پی را اجرا می کنند.

CPLDها توابع خوبی را در طراحی سیستم ها بسته به قابلیت هایی که دارند ارائه می کنند. Xilinx راه حل های موثری را بر اساس نیازهای  طراحان CPLD معرفی کرده است. و اگر نیاز به low-power و high-performance دارید Xilinx خانواده CPLD را برای طراحان  پیشنهاد می کند.

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

A54SX08-3TQ144

CPLD-G:12000 I/O:113 CELL:256

ATF1504AS-10JI68

CPLD - Complex Programmable Logic Devices ASI

ATF1508AS-10QU100

CPLD-G:3000 I/O:72 CELL:128

ATF750CL-15PC

http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/vi

EP1K100QC208-1N

http://www.altera.com/literature/ds/archives

EP1K30TC144-3N

CPLD-G:30000 I/O:102 CELL:1728

EP1K30TC144-3N

CPLD-G:30000 I/O:102 CELL:1728

EP1K30TI144-2

CPLD-G:30000 I/O:102 CELL:1728

EP1K50TC144-3N

http://www.mouser.com/ds/2/591/acex-471215.pd

EPM1270T144I3N

CPLD - Complex Programmable Logic Devices CPL

EPM1270T144I5N

CPLD - Complex Programmable Logic Devices CPL

EPM240GT100C5N

CPLD-G:8192 I/O:80 CELL:192

EPM240T100C5N

http://www.wvshare.com/datasheet/Altera_PDF/M

EPM240T100I5N

CPLD-G:8192 I/O:80 CELL:76

EPM3032ATC44-10N

http://www.altera.com/literature/ds/m3000a.pd

EPM3064ATC100-10

CPLD-G:1250 I/O:66 CELL:64

EPM3064ATC100-7N

http://www.mouser.com/ds/2/591/m3000a-472060.

EPM3064ATC44-10N

CPLD-G:1250 I/O:66 CELL:64

EPM3256ATC144-10N

CPLD-G:5000 I/0:161 CELL:256

EPM5032PI-25

CPLD-G:5000 I/O:16 CELL:32

EPM570T100I3

CPLD-G:8192 I/O:76 CELL:570

EPM570T100I5

CPLD-G:8192 I/O:76 CELL:570

EPM7032LC44-15

http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/vi

EPM7032QC44-10

https://www.altera.com/content/dam/altera-www

EPM7032SLC44-10

CPLD-G:600 I/O:36 CELL:32

EPM7032SLC44-10

CPLD-G:600 I/O:36 CELL:32

EPM7032SLI44-7

CPLD-G:600 I/O:36 CELL:32