مرور محصولات بر اساس...

پارامترهای قابل انتخاب

دسته بندی ها
پر بازدیدترین محصولات
20F001N
61,100 ریال
آردوینو مگا 2560 - Genuino MEGA R3
لطفاً تماس بگیرید
آردوینو لئوناردو
لطفاً تماس بگیرید
AM2305
3,196,100 ریال
مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

GPS-09133

Dev.Board GPS+SMA Connector

قیمت: 34,565,300 ریال

GS-216

G-Mouse USB GPS Receiver Modul

قیمت: 9,001,400 ریال

GY-GPS6MV1

Ublox NEO6MV2 GPS Module ;Antenna size:11x11

قیمت: 4,301,400 ریال

GY-GPS6MV2

Ublox NEO6MV2 GPS Module;Antenna size:25x25

قیمت: 3,584,500 ریال

LEA-5S

GPS Receiver & GALILEO Module

LEA-6H-0-002

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc

قیمت: 8,281,300 ریال

LEA-6S-0-001

https://www.u-blox.com/sites/default/files/pr

قیمت: 6,841,100 ریال

MAX-7Q-0-000

http://www.u-blox.com/en/gps-modules/pvt-modu

قیمت: 7,169,000 ریال

NEO-6M-0-001

https://www.u-blox.com/images/downloads/Produ

NEO-6M-0-001

(CHINA) https://www.u-blox.com/images/d

قیمت: 2,808,500 ریال

NEO-7M-0-000

u-blox 7 GNSS modules

قیمت: 1,577,200 ریال

NEO-7M-0-000

u-blox 7 GNSS modules

NEO-M8N-0-01

http://www.u-blox.com/images/downloads/Produc

قیمت: 11,828,900 ریال

NV08C-CSM

http://nvs-gnss.com/products/receivers/item/2

SKM55R

GPS Receiver Module

قیمت: 8,244,400 ریال

UBX-G6010-ST

https://www.u-blox.com/sites/default/files/pr

قیمت: 864,200 ریال