مرور محصولات بر اساس...

پارامترهای قابل انتخاب

پر بازدیدترین محصولات
20F001N
72,270 ریال
آردوینو مگا 2560 - Genuino MEGA R3
لطفاً تماس بگیرید
آردوینو لئوناردو
لطفاً تماس بگیرید
AM2305
3,196,100 ریال

کابل فلت

ribbon cable یا کابل مسطح چند سیم کابلیست با چندین سیم هادی که به صورت موازی از هم قرار گرفته و همگی در یک صفحه مسطحی قرار گرفته اند. که در نتیجه شکل آن به صورت پهن و صاف در آمده است. اسم آن به دلیل شباهت ظاهری آن به روبان می باشد.

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

DS1057-10A281F

کابل فلت 10 رشته

DS1057-14A281F

کابل فلت 14 رشته

DS1057-16A281F

کابل فلت 16 رشته

DS1057-16A281F.

کابل فلت 16 رشته

DS1057-20A281F

کابل فلت 20 رشته

DS1057-26A281F

کابل فلت 26 رشته

DS1057-30A281F

کابل فلت 30 رشته

DS1057-30A281F

کابل فلت 30 رشته
قیمت: 100,900 ریال

DS1057-34A281F

کابل فلت 34 رشته

DS1057-34A281F

کابل فلت 34 رشته

DS1057-40A281F

کابل فلت 40 رشته

DS1057-40A281F.

کابل فلت 40 رشته

DS1057-50A281F

کابل فلت 50 رشته

DS1057-60A281F

کابل فلت 60 رشته
قیمت: 57,800 ریال

DS1057-64A281F

کابل فلت 64 رشته

DS1058-10A281F

فلت رنگي 10 رشته

DS1058-10A281F

فلت رنگي 10 رشته(بعضي از رشته ها جدا شده است)
قیمت: 10,500 ریال

DS1058-16A281F

کابل فلت 16 رشته رنگي
قیمت: 133,800 ریال

DS1058-20A281F

فلت رنگي 20 رشته استاندارد
قیمت: 164,200 ریال

DS1058-26A281F

کابل فلت 26 رشته رنگي
قیمت: 185,400 ریال

DS1058-34A281F

کابل فلت 34 رشته رنگى استاندارد
قیمت: 43,200 ریال

DS1058-40A281F

کابل فلت 40 رشته رنگي
قیمت: 319,800 ریال

DS1058-50A281F

کابل فلت 50 رشته رنگي استاندارد
قیمت: 399,700 ریال

DS1058-60A281F

کابل فلت 60 رشته رنگي 61 متري
قیمت: 756,200 ریال

DS1058-64A281F

کابل فلت 64 رشته رنگي استاندارد
قیمت: 576,100 ریال

FFC-20P-0.5MM-150MML

ابل فلت 20 رشته طلقى2mm
قیمت: 43,200 ریال

FFC-30P-0.5MM-150MML

کابل فلت 30 رشته طلقى
قیمت: 43,300 ریال

FFC-33P-0.5MM-150MML

Flat Flexible Cable-0.5mm
قیمت: 144,100 ریال